wrapper

Одељење за јавне набавке

 
 

Aдреса

 • Трг Револуције 33/4

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 215-990

 • +381 16 216-651

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

Обавља послове који се односе на:

 • на основу исказаних потреба свих органа града и градских управа сачињава предлог плана јавних набавки за наредну годину и исти доставља Градској управи за финансије истовремено са достављањем финансијског плана;
 • једини је наручилац за све органе града и градских управа;
 • припрема одлуку о покретању поступка јавне набавке и одлуку о образовању комисије;
 • припрема конкурсну документацију у кординацији са Комисијом;
 • прима понуде и поступа са њима у складу са начелима јавне набавке;
 • спроводи потребне радње, односно доноси одговарајућу одлуку по захтеву за заштиту права понуђача;
 • по спроведеном поступку јавне набавке доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача и закључује уговор са истим;
 • пружа стручну помоћ свим корисницима буџетских средстава из области јавних набавки;
 • доставља извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки Републичкој управи за јавне набавке;
 • врши контролу извршења уговора закључених по спроведеном поступку јавне набавке;
 • чува документацију о спроведеним поступцима јавних набавки;
 • подноси шестомесечни и годишњи извештај о свом раду Скупштини града Лесковца;
 • врши друге послове у области јавних набавки у складу са Законом и другим прописима у овој области.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија