wrapper

Одељење за привреду и пољопривреду

 
 

Aдреса

 • Трг револуције 45/7 (зграда oсмоспратнице)

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 245-517

 • +381 16 212-295

 • +381 16 245-307

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

 • Одељење за привреду и пољопривреду бавља послове који се односе на:

  • праћење свих статусних промена у области приватног предузетништва у складу са законом (занатство, трговина, угоститељство, туризам, саобраћај, издавачка делатност, здравство);
  • праћење стања и развоја приватног предузетништва и укупног привредног развоја града;
  • старање о унапређењу општег оквира за привређивање;
  • образовање, смештај и снабдевање робним резервама;
  • рационално коришћење и заштиту пољопривредног земљишта;
  • доношење програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;
  • одређивање ерозивних подручја и старање о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури;
  • санацију штете од елементарних непогода, предузимање мера на унапређивању сточарства, заштите биља, лова и риболова;
  • одређивање ближих услова за држање и заштиту домаћих животиња и утврђивање услова за њихово сахрањивање;

 • Детаљније

  • старање о спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва итд.);
  • подстицање развоја задругарства и села;
  • прописивање водопривредних услова, издавање решења о испуњености тих услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за сеоске водоводе и изворе;
  • обављање стручних и административних послова комисије за послове комасације;
  • доношење програма развоја делатности за које је надлежан град и програма локалног економског развоја и њихово усклађивање са програмом развоја Републике Србије;
  • праћење извршавања програма развоја и пројеката локалног економског развоја;
  • предлагање стратегије и политике развоја града;
  • израду краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима развоја града;
  • предлагање мера развојне и локалне економске политике града;
  • израду биланса и пројекције развоја града;
  • стручно-аналитичке послове у вези са утврђивањем и реализацијом политике цена из надлежности града, праћење дејства мера економске политике на цене и трошкове живота;
  • праћење и предлагање мера ради отклањања поремећаја у кретању цена из надлежности града;
  • припремање и предлагање градских прописа о ценама и других информативно-аналитичких материјала за потребе органа управљања града;
  • издавање светлећих ауто-такси ознака;
  • стручне, аналитичке и административне послове, послове од заједничког интереса из области цена за све општине Јабланичког округа;
  • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

    

Одобрења за обављање такси превоза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија