wrapper

ЈКП "Водовод"

 Ретко који град би могао да се похвали да је од природе добио на дар такво богатство као Лесковац. Испод самог града, у котлини, покривено слојевима песка, шљунка и глине, налази се подземно језеро из којег се град, преко 26 субартерских бунара снабдева водом.

 Захваљујући подземном језеру на чији је значај и драгоценост указивао још познати српски природњак и географ Јован Цвијић, Лесковац за рестрикције скоро и да не зна. Језеро се природно обнавља те га треба чувати као највеће и највредније благо, нарочито у време када воде на планети из дана у дан има све мање. Мало ко зна да се језеро прихрањује од падавина, филтрирањем кроз првих 40 метара тла, али да га треба заштитити од сваке врсте загађења, како би овај неисцрпни извор живота што дуже трајао.

Телефон: 016/245-108, 213-211

Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  

Детаљније о ЈКП "Водовод"

ЈКП "Комуналац"

Јавно предузеће "Комуналац" се прво формирао као установа "Чистоћа", а од 1955. године као комунално предузеће за вршење чистоће, кафилерије и других  комуналних услуга. У оквиру РО "Компред" од 1970. године, Комуналац послује као једна од његових ООУР-а,а 1985. године издваја се из састава ове Радне организације и региструје се као посебна РО "Комуналац".

Скупштина општине Лесковац формирањем јавних предузећа 23.11.1989. године је формирало Јавно предузеће "Комуналац" за обављање комуналне делатности и то:

 • уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина у Лесковцу,  Вучју и   Брестовцу,
 •  чишћење јавних површина у Лесковцу и Вучју,
 •  изношење, депоновање и прерада отпадака у Лесковцу и Вучју,
 •  димничарске услуге у Лесковцу и Вучју,
 • уређење и одржавање гробља,
 • зимско одржавање улица-чишћење и одвоз снега са улица и тротоара и посипање сољу, 
 •  хватање, тамањење паса и мачака луталица и уклањање лешева угинулих животиња.

Телефон: 016/243-240 016/ 255-913, Адреса: Јужноморавских бригада бр.10

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Детаљније о ЈКП "Комуналац"

ЈКП "Топлана"

Почетак првог колективног грејања у Лесковцу био је давне 1960. године. У тој години је саграђена прва индивидуална котларница за колективно грејање стамбено-пословног објекта у ул. Стојана Љубића бр.14, са 12 станова и 1200 м2 пословног простора.
Следеће 1961. године, саграђена је пословна зграда "Осмоспратница" и у њој такође индивидуална котларница са 3 котла.
За грејање стамбеног објекта "Јужни блок" 1963. године изграђена је котларница која је као гориво користила угаљ.После тог периода почиње период развоја вишег степена организованог грејања, изградња блоковских котларница.

Телефон: 016/246-401, 246-410

E-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Детаљније о ЈКП "Топлана"

ЈКП "Пијаца"

Јавно предузеће за пружање пијачних услуга "Пијаца"-Лесковац као самостално предузеће почело је са радом од 01.01.1992.године на основу одлуке Оснивача.
Са пружањем пијачних услуга кренуло се још давне 1958.године када је основана посебна Р.О. "Тржница"-Лесковац. До статусне промене дошло је 1962.године када долази до спајања "Чистоће" и "Тржнице" у Р.О. "Комуналац"-Лесковац. Даљим променама у привреди дошло је до обједињења комуналних услуга у ЈП "Компред"-Лесковац. Новом дезинтеграцијом 30.06.1985.године, издваја се као посебно ЈКП "Комуналац" у чијем саставу су биле и пијачне услуге. Горе наведена одлука оснивача издваја пијачне услуге у самостално јавно предузеће. У оквиру ЈП "Пијаца"-Лесковац је одлуком Оснивача формирана РЈ "Паркинг сервис" за пружање паркинг услуга, која је током 2004.године прерасла у ЈКП "Парикинг Сервис".

Телефон: 016/234-241, 234-242

Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Детаљније о ЈКП "Пијаца"

ЈП "Дом"

Одлуком среза Лесковца 1960. године формиран је Општински фонд за стамбену изградњу, а 1974. године се трансформише у Самоуправну интересну заједницу становања и управљања грађевинским земљиштем у друштвеној својини.
Одлуком Скупштине општине о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге "Дом"Лесковац 1990. године, дошло је до раздвајања и формирања посебних фондова и ЈП "Дом" располаже стамбеним и пословним простором у власништву општине Лесковац.

Телефон: 016/213-216, 212-351

Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЈКП "Грделица"

Јавно комунално предузеће ''Грделица'' Грделица обавља комуналне делатности снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и одржавање јавних зелених површина, инвестиционо одржавање које се односи на производњу и постављање мобилијара за насељено место Грделица, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање сливника, јавних чесми и фонтана. Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља ове послове и за насељено место Предејане.

Телефон: 016/3426-090

Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Информатор о раду JKП "Грделица" можете преузети ОВДЕ.

ЈП "Урбанизам и изградња"

Делатност и послови обављају се организовано по секторима и одељењима:

 • Сектор за урбанизам,
 • Сектор за изградњу
 • Сектор за финансије
 • Сектор за опште и правне послове.

У сектору за урбанизам организују се:

 • Одељење за урбанистичко планирање,
 • Одељење за инфраструктуру,
 • Одељење за израду услова,
 • Одељење за геодезију

У сектору за изградњу организују се:

 • Одељење за инвестиције,
 • Одељење за надзор,
 • Одељење за грађевинско земљиште.

Телефон: 016/245-819

Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Детаљније о ЈП "Урбанизам и изградња"

Конкурси за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија