wrapper

Стратешка документа

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ

       Предлог Плана и Програма инвестиција и комуналних одржавања за потребе града Лесковца за 2022. г. с фин. план.

       ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА 2021

       Извештај о реализацији и ефектима програма подршке предузетништву у 2019. и 2020. години,

       Одлука о усвајању Извештаја о реализацији и ефектима Програма подршке предузетништву у 2019. и 2020. години,

       Извештај о реализацији Програма капиталних инвестиција града Лесковца 2019-2021. година, за 2021. годину,

       Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма капиталних инвестиција града Лесковца 2019-2021. година, за 2021. годину,

       Извештај о реализацији Плана имплементације пројеката града Лесковца за 2021. годину,

       Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Плана имплементације пројеката града Лесковца за 2021. годину,

       План имплементације пројеката града Лесковца за 2022. годину,

       Одлука о усвајању Плана имплементације пројеката града Лесковца за 2022. годину

       Одлука о усвајању и Програм капиталних инвестиција 2019 - 2021 године

       Одлука о усвајању плана имплементације пројеката града Лесковца за 2021 годину

       План имплементације пројеката града Лесковца за 2021 годину

       Одлука о усвајању извештаја о реализацији Програма капиталних инвестиција за период 2019 и 2020 годину

       Извештај о реализацији Програма капиталних инвестиција за период 2019 и 2020 годину

       Одлука о усвајању извештаја о реализацији Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2020. годину

       Извештај о реализацији Плана инфраструктурног развоја града Лесковца за 2020. годину

       Одлука о усвајању извештаја о реализацији Плана имплементације пројеката града Лесковца за 2020. годину

       Извештај о реализацији Плана имплементације пројеката града Лесковца за 2020. годину

       Oдлука о усвајању Програма енергетске ефикасности

       Програм  Енергетске Ефикасности града  Лесковца 2020-2022

       План инфраструктурног развоја за 2020. годину

       Одлука о усвајању плана инфраструктурног развоја за 2020. годину

       План имплементације пројеката за 2020. годину

       Одлука о усвајању плана имплементације пројеката за 2020. годину

       Извештај о реализацији Плана имплементације  пројеката за 2019 годину

       Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Плана имплементације за 2019 годину

       Извештај о рализацији Плана инфраструктурног развоја за 2019 годину

       Одлука о усвајању извештаја о рализацији Плана инфраструктурног развоја за 2019 годину

       Извештај о реализацији Програма развоја 2015-2020 за 2017. и 2018. годину

       Одлука о усвајању извештаја о реализацији Програма развоја 2015-2020 за 2017. и 2018. годину

Извештај о рализацији Плана инфраструктурног развоја за 2018 годину

Одлука о усвајању извештаја о рализацији Плана инфраструктурног развоја за 2018 годину

Извештај о реализацији Плана имплементације  пројеката за 2018 годину

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Плана имплементације за 2018 годину

Одлука о усвајању Плана имплементације пројеката за 2019 годину

Одлука о усвајању Плана инфраструктурног развоја за 2019 годину

План имплементације пројеката 2019 године

План инфраструктурног развоја града Лесковца за 2019 годину

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА, ПРОГРАМ РАЗВОЈА И ПРАТЕЋЕ ОДЛУКЕ

        

        Стратегија унапређења положаја младих града лесковца 2021-2025

        Одлука о усвајању стратегије унапређења положаја младих града Лесковца 2021-2025

        Програм гасификације града Лесковца 2021-2025

        Одлука о усвајању Програма гасификације града Лесковца 2021-2025

        Извештај о реализацији ПРГЛ са АП 2015-2020

        Одлука о усвајању Извештаја о реализацији ПРГЛ са АП 2015-2020

        Програм развоја туризма Града Лесковца са Акционим планом за период 2020-2025

        ОДЛУКА о усвајању програма развоја туризма 2020-2025

        Одлука за Извештај о реализацији Програма развоја града Лесковца 2015-2020 за 2019.годину

        Извештај о реализацији Програма развоја града Лесковца 2015-2020 за 2019.годину

1. Стратегија одрживог равоја града Лесковца 2010-2019. године

2. Програм развоја града Лесковца са Акционим планом 2015-2020. године

3. Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја 2010 - 2019. године

4. Скупштинска Одлука о усвајању ПРГЛ  2015-2020. године

5. Одлука о усвајању измена и допуна програма развоја града Лесковца 2015-2020

6. Одлука о покретању поступка израде Стратегије одрживог развоја 2020-2029 године

Извештај о реализацији Програма развоја за 2015.годину

Извештај о реализацији Програма развоја за 2016. годину

Одлука о увајању Извештаја о реализацији ПРГЛ за 2016. годину

Одлука о усвајању Извештаја о реализацији ПРГЛ за 2015.годину