wrapper

Одељење за урбанизам

 
 

Aдреса

 • Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)

 • 16 000 Лесковац

 

Teлефон

 • +381 16 212-774

 • факс: 016 251-964

 

Радно време

 • Понедељак - Петак

 • 07:00 - 15:00

 • Одељење за урбанизам обавља послове који се односе на:

  • покретање поступака за израду аката за припремање и доношење урбанистичких планова (Генерални план, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти) и остале послове у поступку њиховог доношења (одлука о изради плана, сазивање Комисје за планове, јавни увид - објављивање, сакупљање примедби, одлука о доношењу плана и оверавање плана);
  • издавање аката о урбанистичким условима;
  • издавања извода из планова;
  • легализација објеката;
  • обавештење о намени парцеле;
  • прикупљање претходних услова јавних и јавних комуналних предузећа на урбанистичке услове;
  • издавање решења о одобрењу за изградњу;
  • потврђивање усклађености техничке документације са актом о урбанистичким условима односно изводом из урбанистичког плана;
  • потврда пријаве грађења, односно извођења радова;

 

Обједињена процедура

Решења о озакоњењу

Планска документација

 

 

 • Детаљније

  • потврда пријаве грађења помоћних објекта;
  • издавање уверења по члану 161. и 162. ЗУП-а;
  • прикупљање потребних сагласности јавних и јавних комуналних предузећа за пројектну документацију;
  • потврда пријаве санације, адаптације, текућег одржавања и промене намене објекта односно делова објекта;
  • вођење поступка о одређивању назива улица као и промена назива улица;
  • припремање одлука на основу Закона о комуналним делатностима за послове за које је надлежан град из области чистоће, комуналног уређења, одржавања паркова и градског зеленила, постављања мањих монтажних објеката на јавним површинама, сахрањивања, поверавања делатности јавним и јавним комуналним предузећима, линијског превоза путника на територији града Лесковца, путева и улица и некатегорисаних путева, аутобуских стајалишта, паркиралишта, као и друге одлуке везане за комуналне потребе и саобраћајне делатности;
  • издавање употребне дозволе;
  • издавање потврда усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
  • уређење, обезбеђивање посебних услова и организацију ауто-такси превоза путника;
  • издавање одобрења о запремању јавних површина;
  • издавање одобрења за постављање рекламних паноа;
  • издавање одобрења за раскопавање јавних површина;
  • планирање саобраћаја;
  • издавање одобрења у вези техничке регулације саобраћаја;
  • оверавање редова вожње за линијски превоз путника;
  • праћење рада јавних и јавних комуналних предузећа у комуналној области кроз анализу рада и мишљење о извештајима о раду са предлогом мера;
  • стамбени послови из надлежности града: исељења бесправно усељених лица у станове правних лица, прикупљање захтева за доделу градских станова и припрема материјала за рад Градске стамбене комисије, исељења из заједничких просторија, издавање уверења о избору председника Скупштине станара;
  • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.
   

 

Одељење за урбанизам

Сва обавештења

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Видео галерија