wrapper

Базе података од значаја за развој привреде

База незапослених 12.2022.

База незапослених 06.2022.

База запослених 2021

База слободног пословног простора 11.2021

База незапослених 09.2021

База запослених 12.2020

База агенција за промет некретнина 03.2021

База осигуравајућих друштава 03.2021

База банака 03.2021

База незапослених Март 2021

База слободног пословног простора

Стечајни поступци 2021

База незапослених Децембар 2020

Регистрована запосленост - град Лесковац 2019. год.

Регистрована запосленост у Републици Србији у 2019. години

База незапослених Јун 2020

База незапослених Јануар 2020

База незапослених Децембар 2019

База слободног пословног простора

База осигуравајућих друштава

База агенције за промет некретнина

База банака

База незапослених

База стечајних поступака

База слободног пословног простора

База запослених

База података браунфилд локација

База података привредних друштава и предузетника

База пословног простора којим не управља град

База пословног простора којим управља град

База података гринфилд локација