wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха

 МЕРНО МЕСТО

 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод 

Лесковац

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

Медицинска школа

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи, азотових оксида

Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

Дечији вртић Колибри

ДОБАР КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи

Квалитет ваздуха може да има блажи негативни утицај на

здравље људи (особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца).

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

28.02.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

24,1 24,4 27,8

Азотови оксиди

µg/m3

85

30,4 30,7 24

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)