wrapper

Квалитет ваздуха

Категорија: Квалитет ваздуха

 МЕРНО МЕСТО

 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

 УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ

 ЈКП Водовод 

Лесковац

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације

Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

Медицинска школа

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи, азотових

оксида

Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

Дечији вртић Колибри

ОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

На основу измерене концентрације чађи, азотових оксида

Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздуха

представља мали и никакав ризик по здравље.

 

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

05.03.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

23,9 22,6 20,6

Азотови оксиди

µg/m3

85

19,4 18,8 10,8

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)